Küldetésnyilatkozat

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár küldetése, hogy mindent megtesz:

– Egyrészt a törvényben megfogalmazottaknak

 • gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, az olyan kéréseket, melyeket saját állománya segítségével nem tud kielégíteni, könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével oldja meg;
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;
 • kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;
 • a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
 • közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt;
 • gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt;

– Kiegészítve az alábbiakkal:

 • segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén;
 • lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez;
 • hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez;
 • gondoskodik a nemzetiségi és etnikai kisebbségek könyvtári igényeinek kielégítéséről;
 • a gyerekek olvasóvá nevelését támogatja;
 • a kapcsolatot fenntartja a városi kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, valamint a megyei és országos szakmai szervezetekkel;
 • közösségi és kulturális programokat szervez a város és a völgység lakosságának;
 • a rendezvényei által a helyi közösségek működését ösztönzi, elősegíti;
 • a város helyismereti dokumentumainak szakszerű gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását, valamint helyismereti kutatások végzését, publikációk kiadását;
 • nyilvános internet használatot biztosít számítógépein, beiratkozott olvasóinak ingyenesen, nem beiratkozott használóknak térítés ellenében. Továbbá a könyvtár területén wifi hálózaton keresztül az internetet saját eszközön bárki számára ingyenesen elérhetővé teszi;

Arra törekszünk, hogy – a fenntartó, Bonyhád Város Önkormányzata szándékával összhangban – megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást.

Stratégiai célok

feltöltés alatt…

Jövőkép

feltöltés alatt…