Kolta László

Bonyhádi Arcképek

Az életrajzi lexikon 160 arcképet mutat be. A személyekről közölt sorok terjedelmét általában az adatok mennyisége szabta meg. Mindössze tíz élő személyt mutatunk be, csak olyanokat, akik a kézirat lezárásáig betöltötték a nyolcvanadik életévüket. Jogosan kifogásolható sok érdemes „honatya” hiánya. E mulasztásokat egy majdan megjelenő második kötet írója-szerkesztője pótolja.

A könyv megvásárolható a Solymár Imre Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben.

2000.

Könyv megjelenése

2021.09.18.

Könyv bemutatása

Igen

Kapható még?