Solymár Imre Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2022.

 

A Solymár Imre Városi Könyvtárban a dokumentumok védelme ill. a könyvtárhasználók igényeinek kielégítése érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § alapján a következő alapszolgáltatások illetik meg ingyenesen, beiratkozási díj nélkül (de az említett tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatok regisztrálása után) a könyvtárhasználókat:

a) a könyvtár látogatása,
b) a könyvtár gyűjteményének helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozási díj:

 1500.- Ft / év ill. 800.- Ft / félév

(Érvényessége: a beiratkozás napjától számított 1 ill. ½ év.)

 

50% os  kedvezménnyel iratkozhatnak be:

 

 • pedagógusok és nappali tagozatos diákok,
 • öregségi és rokkantnyugdíjasok
 • munkanélküliek
 • GYED-en, GYES-en lévők

A beiratkozás ingyenes: 

 • 16 év alatt és 70 év felett,
 • könyvtárosoknak,
 • a Mozgáskorlátozottak, Siketek és Nagyothallók, a Vakok és Gyengénlátók Bonyhádi Szövetségek tagjai részére
 • a bonyhádi közművelődési intézmények dolgozóinak.

 A kedvezmények igénybevételéhez igazolás, ill. igazolvány szükséges!

 Regisztráláshoz illetve beiratkozáshoz szükséges: 

 • személyigazolvány,
 • lakcímkártya,
 • 16 éven aluli gyermeknél az egyik szülő kezessége.

A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról az olvasó köteles tájékoztatni az intézményt.
Regisztráláskor az olvasó nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért. 

A beiratkozott olvasó az alapszolgáltatásokon felül jogosult: 

 • dokumentumok kölcsönzésére,
 • könyvtárközi kölcsönzésre. 

Nem kölcsönözhető: 

 • Helytörténeti állomány,
 • CD-ROM, 

Korlátozottan kölcsönözhető: 

Olvasótermi állomány csak kölcsönzési időn kívül kölcsönözhető.

Térítéses szolgáltatások:

Nem nyomtatott könyvtári dokumentumok
kezelési díja:

DVD kezelési díja 200,- Ft/db/hét

Géphasználat:

              5,- Ft/perc

 

Szkennelés,:

              75,- Ft/ oldal

 

Laminálás:

            100,- Ft/lap

Fénymásolás:

–   Könyvtári anyag: 10,- Ft / A/4-es oldal

                             20,- Ft / A/3-as oldal

–   Hozott anyag:      15,- Ft / A/4-es oldal

                             30,- Ft / A/3-as oldal

Nyomtatás:

–   fekete-fehér:          25,- Ft /A/4-es oldal

–   színes nyomtatás (a színes terület nagyságától függ)
                  150,- Ft / A/4-es oldal (max)
                  300,- Ft / A/3-es oldal (max)

Műanyag spirálkötés:

–     80 lapig:                400,- Ft A/4-es

–   150 lapig:                600,- Ft A/4-es

 A spirálozás ára tartalmazza a víztiszta előlapot, a hátlapot , és a műanyag spirált /fehér, fekete, sötétkék/.

Kölcsönzési szabályok: 

 • Kölcsönzés csak beiratkozott olvasóknak, saját jogon lehetséges.
 • Kölcsönzési idő meghosszabbítására egyszer van lehetőség. A hosszabbítás telefonon és a honlapon keresztül, on-line is történhet.
 • Könyvtárközi kölcsönzésre az igényt csak személyesen lehet leadni. A postaköltség díja az olvasót terheli, mértéke a mindenkori egyetemes csomagszolgáltatás MPL postacsomag alapdíj /dokumentum.
 • Egyszerre maximum 10 dokumentum kölcsönözhető. 

A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat kell fizetni:

 • A nyomtatott dokumentumok késedelmi díja 10,- Ft/ dokumentum / nap.
 • Nem nyomtatott dokumentumok késedelmi díja 50,- Ft / dokumentum / nap.
 • Felszólítási díjak: az első felszólítás után 200,- Ft, második felszólítás után 400,- Ft, tértivevényes felszólítás után 800,- Ft. +a mindenkori postaköltség. 

Tértivevényes felszólítás után amennyiben a kézhezvételt követő 30 napon belül az olvasó nem rendezi a tartozását, könyvtári tagságát felmondjuk. Újabb tagság 5 éven belül nem létesíthető.

 • Elveszett vagy megrongálódott dokumentum esetén a mindenkori forgalmi értéket, ill. a pótlás összegét és a felmerülő késedelmi díjat kell megtéríteni.
 • Olvasójegy pótlása: 300,- Ft

A könyvtárhasználati előírásokat megszegő látogatókat eltilthatja az intézmény!