Az utóbbi évtizedekben és napjainkban is zajló társadalmi változások, a technológiai környezet radikális átalakulása a közkönyvtárak számára új kihívásokat jelentenek világszerte. A könyvtárak egyre inkább válnak meghatározó fontosságú közösségi központokká, ahol a használók olyan szolgáltatásokat is kaphatnak, amelyekhez máshol nem férhetnének hozzá.A könyvtár, mint a közösség szíve változatos cselekvési lehetőségeket kínál, és számos olyan célt és prioritást is támogat, amely helyi és országos szinten, valamint az egyének számára is kiemelten fontos, így központi szerepe van a társadalmi felelőség vállalásban.A könyvtár új módszertanok bevezetését célozta meg, köztük elsőként az élményközpontú oktatást, mely az attitűdre megalapozva a cselekvésen keresztül váltja ki a kíváncsiságot és növeli a belső motivációt. Mindez új utakat nyit meg a „megtanulni tanulni’’ és az „’élethosszig tartó tanulás’’ eléréséhez, ami hozzájárul az életminőség javulásához, az ország versenyképességének növeléséhez.A Solymár Imre Városi Könyvtárnak, mint kulturális intézménynek lehetősége nyílt betekintést nyerni Békéscsabán 3 oktatóközpontba is egy tanulmányi nap keretein belül az élményalapú oktatásba.Az első úti cél az Acton magániskola volt, amiből 250 db van világszerte. Az oktatási intézmény 3 alappillére a személyiségfejlesztés, az online tanulás és a projekt munka, mely által játékos módon szerzik meg a tanulók az ismereteket akár több tantárgy összehangolásával. A könyvtár dolgozói megfigyelhették a diákok tevékenységét és az élményközpontú oktatás eredményét rajtuk. A legszembetűnőbb az volt, hogy a gyerekek imádták minden percét., majd a részleteket megfigyelve rajzolódott ki, hogy mennyire önállóak, felelősségteljesek és empatikusak egymással. Fontos számukra a csapatszellem fenntartása és erősítése.Pásztor Anett az ACTON vezetője elmondta, hogy a való életre készítik fel őket egy egymást motiváló környezetben. Mivel minden tanuló a saját tempójában halad, ezért nem ritka, ha egy tanuló már fél év alatt végez egy éves tantárggyal és halad tovább a következővel a tanév végéig.A következő állomás a békéscsabai könyvtárba és azon belül is a KOLLABOR Természettudományos Élményközpontba vezetett. Ez a kreatív alkotótér (makerspace) a sokoldalúságáról mutatkozott meg, ahol a 3D nyomtatón, lézervágón, gravírozón, CNC gépen, varrógépen keresztül egyéb berendezések is megtalálhatóak voltak, amik a decentralizált gyártásnak. pontosabban az elosztott, helyi gyártásnak ad helyet, mely nagyban hozzájárul az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez. Koszecz Sándor és Koszecz Andrea, az intézmény vezetői a foglalkozásaikon keresztül meséltek arról, hogy milyen sikereket hozott a diákok részére a tapasztalati úton szerzett tanulás olyan programok révén, mint az élményturisztika, mikroelektronika, hulladékhasznosítás, 3D nyomtatás-tervezés,-modellezés és a főzés, amihez egy modern konyha állt rendelkezésre és közben a kémiai ismereteiket is bővítették. A 3. úti cél a ROBOKALAND volt. ami egy igazi meglepetés doboz volt. Ebben az ökotudatos, digitális, közösségi alkotóműhelyben Gajdács Krisztián a hely vezetője megmutatta, hogy miket készít a gyerekekkel együtt. miközben kitárul a világ előttük és olyan tudásra tesznek szert szórakozva, ami sokban hozzásegítene a környezetvédelemhez, hogy az elromlott berendezéseket képesek legyenek az emberek megjavítani. Nemrég olyan plazmát alkottak, amivel a növények 3 nap alatt annyit nőttek, mint 2 hét alatt. Minden, amit lehet újrahasznosított alapanyagból készítenek. 2020-ig 6 tonna elektromos berendezést fogadtak örökbe. A legszívmelengetőbb az volt még, hogy már nagyobb elektronikai cégek is kapcsolatban vannak vele, hogy jó helyre kerüljenek a még megmentésre váró alkatrészek, amelyekből gyakran pár forintból több 10.000 Ft értékű használati tárgyat készítenek, majd haza is vihetnek. Érdekességképpen, hogy Európa legnagyobb Tesla tekercse is ott található.A három szervezettől kapott élmény és tudás felbecsülhetetlen, melynek elemei a Solymár Imre Városi Könyvtár programjaiban is fellelhetőek lesznek.