Küldetésnyilatkozat

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár küldetése, hogy mindent megtesz:

– Egyrészt a törvényben megfogalmazottaknak

 • gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, az olyan kéréseket, melyeket saját állománya segítségével nem tud kielégíteni, könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével oldja meg;
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;
 • kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;
 • a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
 • közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt;
 • gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt;

– Kiegészítve az alábbiakkal:

 • segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén;
 • lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez;
 • hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez;
 • gondoskodik a nemzetiségi és etnikai kisebbségek könyvtári igényeinek kielégítéséről;
 • a gyerekek olvasóvá nevelését támogatja;
 • a kapcsolatot fenntartja a városi kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, valamint a megyei és országos szakmai szervezetekkel;
 • közösségi és kulturális programokat szervez a város és a völgység lakosságának;
 • a rendezvényei által a helyi közösségek működését ösztönzi, elősegíti;
 • a város helyismereti dokumentumainak szakszerű gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását, valamint helyismereti kutatások végzését, publikációk kiadását;
 • nyilvános internet használatot biztosít számítógépein, beiratkozott olvasóinak ingyenesen, nem beiratkozott használóknak térítés ellenében. Továbbá a könyvtár területén wifi hálózaton keresztül az internetet saját eszközön bárki számára ingyenesen elérhetővé teszi;

Arra törekszünk, hogy – a fenntartó, Bonyhád Város Önkormányzata szándékával összhangban – megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást.

Stratégiai célok

feltöltés alatt…

Jövőkép

 • A könyvtár 5-8 év múlva olyan információs rendszerrrel és technikával fog rendelkezni, amellyel a város és környékének a legjobb információs központja tud lenni
 • Az át- és továbbképzésben résztvevők háttér-bázisintézménye kíván lenni,
 • Elérni, hogy a potenciális olvasó tábor 30-35 %-a rendszeres könyvtárlátogató legyen
 • Rendelkezni azokkal a feltételekkel, amelyek a helytörténeti - kutatószoba működtetéséhez szükségesek, helyi kiadványok gondozója kíván lenni
 • A folyamatosan bővülő helyismereti gyűjteménye által bárki megismerheti a város történetét, kulturális és gazdasági életét, természeti értékeit és helytörténeti szempontból neves embereit
 • A város lakosai részére szabadtéri - olvasót kialakítani, ahol rendszeres fellépést lehet biztosítani a helyi amatőr előadóknak, bemutatkozási lehetőséget a képzőművészeknek
 • A kultúra, az ismerkedés és a kapcsolódás csomópontja kíván lenni, ami folymatosan követi az aktuális irányzatokat és a lakosság igényével hozza párhuzamba fejlesztését és ezzel az intézmény szolgáltatásait is, melyeknek értékteremtő és értékközvető szerepe van
 • Fejlett, korszerű berendezék segítik az olvasóhasználatot, valamint workshopok keretein belül az innovatív közösségi térben a civil látogatók kompetenciái fejlődnek az élménypedagógia mentén
 • A szebb környezet
 • Olvasáskultúra fejlesztés
 • Mivel a könyvtár elektronikus szolgáltatásai, online nyújtotta lehetőségei bővültek, megnő a virtuális látogatók száma
 • a kollégák folyamatos szakmai képzése