A Solymár Imre Városi Könyvtárban a dokumentumok védelme ill. a könyvtárhasználók igényeinek kielégítése érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § alapján a következő alapszolgáltatások illetik meg ingyenesen, beiratkozási díj nélkül (de az említett tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatok regisztrálása után) a könyvtárhasználókat:

 • a könyvtár látogatása,
 • a könyvtár gyűjteményének helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozási díj: 1.500,- Ft/év illetve 800,- Ft/félév (Érvényessége: a beiratkozás napjától számított 1 ill. ½ év.)

50% os kedvezménnyel iratkozhatnak be:

 • pedagógusok és nappali tagozatos diákok,
 • öregségi és rokkantnyugdíjasok
 • munkanélküliek
 • GYED-en, GYES-en lévők

Térítéses szolgáltatások:

Nem nyomtatott könyvtári dokumentumok kezelési díja:
DVD, CD kezelési díja 200,- Ft/db/hét

Internet és géphasználat:
5,- Ft/perc

Szkennelés, laminálás:
75,- Ft/ oldal

A beiratkozás ingyenes:

 • 16 év alatt és 70 év felett,
 • könyvtárosoknak,
 • a Mozgáskorlátozottak, Siketek és Nagyothallók, a Vakok és Gyengénlátók Bonyhádi Szövetségek tagjai részére
 • a bonyhádi közművelődési intézmények dolgozóinak.

A kedvezmények igénybevételéhez igazolás, ill. igazolvány szükséges!

Regisztráláshoz illetve beiratkozáshoz szükséges:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • lakcímkártya,
 • 14 éven aluli gyermeknél az egyik szülő kezessége.

A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról az olvasó köteles tájékoztatni az intézményt. Regisztráláskor az olvasó nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért.

A beiratkozott olvasó az alapszolgáltatásokon felül jogosult:

 • dokumentumok kölcsönzésére,
 • könyvtárközi kölcsönzésre.


Nem kölcsönözhető:

 • Helytörténeti állomány,
 • CD-ROM,
 • Magyar Közlöny


Korlátozottan kölcsönözhető:

Olvasótermi állomány csak kölcsönzési időn kívül kölcsönözhető.

Fénymásolás:

Könyvtári anyag:

 • 10,- Ft / A/4-es oldal
 • 20,- Ft / A/3-as oldal

Hozott anyag:

 • 15,- Ft / A/4-es oldal
 • 30,- Ft / A/3-as oldal

Nyomtatás:

 • fekete-fehér: 25,- Ft /A/4-es oldal
 • színes: 150,- Ft / A/4-es oldal
 • színes: 300,- Ft / A/3-as oldal


Kölcsönzési szabályok:

 • Kölcsönzés csak beiratkozott olvasóknak, saját jogon lehetséges.
 • Kölcsönzési idő meghosszabbítására egyszer van lehetőség. A hosszabbítás telefonon és a honlapon keresztül, on-line is történhet.
 • Könyvtárközi kölcsönzésre az igényt csak személyesen lehet leadni. A postaköltség díja az olvasót terheli, mértéke minimum 1735,- Ft / dokumentum.
 • Egyszerre maximum 10 dokumentum kölcsönözhető.
 • A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat kell fizetni:
  • Havi kölcsönzésű könyveknél 10,- Ft / könyv / nap és az első felszólítás után 200,- Ft, második felszólítás után 400,- Ft, tértivevényes felszólítás után 815,- Ft.
  • Heti kölcsönzésű könyveknél, segédkönyveknél, sikerkönyveknél, folyóiratoknál 10 Ft / dokumentum / nap.
  • Nem nyomtatott dokumentumok kölcsönzésénél 50 Ft / dokumentum / nap.
  • Postai értesítés költsége az olvasót terheli.
 • Tértivevényes felszólítás után amennyiben a kézhezvételt követő 30 napon belül az olvasó nem rendezi a tartozását, könyvtári tagságát felmondjuk. Újabb tagság 5 éven belül nem létesíthető.
 • Elveszett vagy megrongálódott dokumentum esetén a mindenkori forgalmi értéket, ill. a pótlás összegét és a felmerülő késedelmi díjat kell megtéríteni.
 • Olvasójegy pótlása: 300,- Ft


A könyvtárhasználati előírásokat megszegő látogatókat eltilthatja az intézmény!