Üres zárt sor, ne töröld
Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat - 2022

A Tinta Könyvkiadó közkönyvtárak állományának bővítésére kiírt pályázatán könyvtárunk is gyarapíthatta 50%-os kedvezményes pályázati áron a magyar és idegen nyelvű állományát.

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat - 2021

A Tinta Könyvkiadó közkönyvtárak állományának bővítésére kiírt pályázatán könyvtárunk is gyarapíthatta 50%-os kedvezményes pályázati áron a magyar és idegen nyelvű állományát.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00239

Solymár Imre Városi Könyvtár és park közösségi tér infrastrukturális fejlesztése 

Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00239
Pályázat címe: Solymár Imre Városi Könyvtár és park közösségi tér infrastrukturális fejlesztése
Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Solymár Imre Városi Könyvtár
Szerződött támogatási összeg: 54 755 545 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

A Projekt tartalmának bemutatása:

A Bonyhádi Helyi Közösség igényire alapozott Bonyhádi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia egyik célja a Solymár Imre Városi Könyvtár tetőzetének felújítása és korszerűsítése, a körülötte lévő park állagmegóvása.  A megújított közösségi tér vonzó, minőségi, fizikai környezet biztosít a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzéséért és megújításáért tevő, a közösségi élet élénkítéséért tevékenykedő együttműködő szervezetek számára. A projektben megvalósuló fejlesztések: játszótér létesítése, növénytelepítés, utcabútorok kihelyezése, akadálymentes mosdó kialakítása, a könyvtár tetőszerkezetének felújítása. Az önkormányzat saját forrásból építtette meg az akadálymentes parkolót illetve biztosította a park járdáinak részleges felújítását, új szakasszal történő kibővítését.

TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00001

Pályázat azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00001
Pályázat címe: #BONYHÁDÖSSZEKÖT
Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Solymár Imre Városi Könyvtár
Szerződött támogatási összeg: 30 430 316 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.16.

A Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés középpontjában az ember, a helyi közösség áll. A projekt címével a jövő nemzedék nyelvén kifejeztük azt
a létező szervező erőt, amit egy település a történtével, hagyományaival, a közösségeivel jelent és a jövő számára is
különösen fontossá vált. „Hashtag”#BONYHÁDÖSSZEKÖT
A program eredményeként fejlődik Bonyhád város több, mint tizenháromezer lakosának, közösségeinek egymás iránti
felelősségtudata, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak vagy növekednek a szükséges kompetenciák az önkéntesség, a
helyi identitás, valamit a településhez, térséghez való kötődés. A programok, rendezvények következtében a humán
erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település közösségeinek életében.
A fejlesztés stratégiája a közös jövőkép elérését célzó, az együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott célokból és feladatokból szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ,
illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak.
Első lépésként szükséges feladat a közösségek részvételének mozgósításához, a közösségi munkamódok, a közösségi
tervezéshez a megfelelő eszközök kialakítása: webfelület, e-mail csoportok kialakítása, fórumok előkészítése, a célcsoportok sajátosságaihoz való illesztése.
A Módszertani útmutató alapján a közösségi tervezés módszertanával elkészülnek a közösségi interjúk (legalább 30
db), a közösségi beszélgetések, a közösségi igényfelmérés alapján a helyi cselekvési terv és rendezvénynaptár.
Elkészül a megújított helyi esélyegyenlőségi program, megújított közművelődési rendelet, aktualizált projekt költségvetés, megújított stratégiai dokumentum, a település Sportkoncepciója.
A konzorciumi partnerként a projektben résztvevő közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények együttműködésével megvalósul a település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
2017-ben kiadásra kerül a Bonyhád Lexikon, az a helytörténeti munka, melynek megismertetése, társadalmasítása a
projekt egyik fő célja.
A konzorcium negyedévente négy rendezvény valósít meg félévente nyolcat. Havonta más-más konzorciumi partner
rendezi meg a HCST-ben elfogadott programját, éves szinten minden megvalósító 4 rendezvényt szervez.

GINOP-3.3.1-16-2016-00001

„Közösségi Internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”
Pályázati azonosító: GINOP-3.3.1-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 
Pályázat forrása: 
Program kezdete-vége: 
Pályázati beszámoló

TÁMOP-3.2.4*a-11/1-2012-0016

„Olvasás = tudás” – A szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület fejlesztése a Solymár Imre Városi Könyvtárban
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4*a-11/1-2012-0016
Megítélt támogatás: 20 895 453 Ft
Pályázat forrása: 
Program kezdete-vége: 
Pályázati beszámoló

TIOP-1.2.3-09/1-2009-0002

„e-k@pu a könyvtárban” – Bonyhád és Bátaszék könyvtárainak összefogása a minőségi könyvtári szolgáltatások kialakítására
Pályázati azonosító: TIOP-1.2.3-09/1-2009-0002
Megítélt támogatás: 4 294 390 Ft
Pályázat forrása: 
Program kezdete-vége: 
Pályázati beszámoló

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0016

 

„Tudásdepó – Express” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0016
Megítélt támogatás: 6 593 600 Ft
Pályázat forrása:
Program kezdete-vége:
Pályázati beszámoló

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00988

Völgységi Könyvfesztivál

Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00988
Pályázat címe: Völgységi Könyvfesztivál
Kedvezményezett neve: Solymár Imre Városi Könyvtár
Szerződött támogatási összeg: 4 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: